Dette er kurset for deg som allerede har litt kunnskap om Pilates og denne teknikkens grunnprinsipper.

På dette nivået kreves det at du har lært deg pusteteknikken og kan våre grunnleggende matteøvelser. Vi arbeider oss dypere inn i stoffet, og prøver å tilnærme oss en litt roligere pusterytme. Vi jobber videre med våre småapparater og legger mer vekt på økt stabilitet og riktig plassering av kroppen. Vi jobber også mer direkte med, og legger stor vekt på koordinasjonstrening.

Koordinasjon innebærer at du lærer deg å styre muskulaturen. Vi må sende nerveimpulser i riktig øyeblikk slik at det sendes ut riktig signaler til nervefiberne våre og riktig muskelfiberantall blir aktivert.

Koordinasjon er samspillet mellom ulike kroppsdeler og muskler. Jo flere ganger samme bevegelse utføres jo mindre må hjernen bevisstgjøre seg og styre bevegelsen, bevegelsen blir da refleksmessig.

Dette legger vi stor vekt på i Pilatestreningen, og gjentagelser av øvelsene fra uke til uke er derfor viktig.